Hakkımızda


Bakırköy Ağrı Merkezi-Uzm. Dr. Ahmet SÜMEN


Uzman Doktor Ahmet SÜMEN Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı 1990-1993 Lise, Denizli Lisesi,1994-2000 Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, 2001-2005 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İhtisası, Pamukkale Üniversitesi, 2005-2006 Öğretim Görevlisi Uzman Doktor, Pamukkale Üniversitesi.

Katıldığı Kurs ve Seminerler
21. Ulusal FTR Kongresi, TFTR Derneği, 2007 / ANTALYA
23. Ulusal FTR KongresiTFTR Derneği, .2011 / ANTALYA
Osteoporoz ve Kemik Kalitesi Sempozyumu, 2003 / MUĞLA
3. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 2004 / DENİZLİ
19. Ulusal FTR Kongresi, 2003 / ANTALYA
Alternatif Tıp Kongresi, 2004 / İSTANBUL
4. Ulusal Ortez Protez Kongresi, 2003 / ANKARA
Uluslararası Türk Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri, 2002 / ANTALYA
Nörolojik Restorasyon, Havana, 2009 / KÜBA
Manuel Terapi Kursu, İstanbul, 2004 / İSTANBUL
Hareket Sistemi Hastalıklarında Manuel Terapi, 2003 / ANTALYA
Calsiffied Tissues, University of Wien, 2009 / VİYANA / AVUSTURYA
Nörolojik ve Ortopedik Rehabilitasyon, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi/Ankara, 2004 / ANKARA
Nöral Terapi Kursu, Antalya, 2011 / ANTALYA
Ozon Kursu, Antalya, 2011 / ANTALYA
Eklem İçi Enjeksiyon Kursu, İzmir, 2002 / İZMİR
Elektriksel Sinir Stimulasyonu, Lazer akupunktur, Tez Çalışması, 2005 / DENİZLİ
EMG eğitimi, Pamukkale Üni. 2001-2005 / DENİZLİ
Muskuloskeletal USG eğitimi, Antalya 2010-2011 ( 6 ay ) / ANTALYA
Kineziotape kursu, 2012 / İSTANBUL
Türk Romatoloji Kongresi, 2012 / ANTALYA
Teropatik Enjeksiyonlar Kursu, Antalya 2012 
Akupunktur Eğitimi( 6 ay ), Yeditepe Üni. 2012 / İSTANBUL
Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu katılım sertifikası 2013 / ANTALYA
Ağrı Sempozyumu katılım sertifikası 2013 / ANTALYA
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Antalya
Lomber Omurganın İnvazif Girişimlerle Tedavisi Kursu,2013 / ANTALYA
Meme Kanseri Rehabilitasyonu ve Üst Ekstremite Lenfödem Kursu, 2013 
15. İsmet Çetinyalçın Günleri, Alt ekstremite tuzak nöropatileri, 2013 / İSTANBUL                                                                              

İntraoperativ nöromonitorizasyon çalıştayı ,Kasım 2013 Liv Hospital / İSTANBUL                                 
Medexpo Medikal Fuar , 2014 Tüyap / İSTANBUL
13. Ulusal Ağrı Kongresi, 2014 / İSTANBUL  
25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi 22-26 Nisan 2015,  Antalya


Bilimsel Yayınlarım

Dirsekte Sinovyal Osteokondromatozis : Olgu Sunumu

Synovial Osteochondromatosis Of Elbow: Case Report


Kliniğimizde Yapılan Kas İskelet Sistemi Ultrasonografi Uygulamaları 

Musculoskeletal Ultrasonographic Protocols of our Clinic


Simetrik Poliartiküler Tutulumlu Ankilozan Spondilit: Olgu Sunumu

Ankylosing Spondylitis With Symmetrical Poly-Articular Involvement: Case Report


Lokal Kortikosteroid Enjeksiyonlarının Komplikasyonları : 2 Olgu Sunumu

Complications Of Local Corticosteroid Administrations: 2 Case Presentations


Miyofasyal Ağrı Sendromunda Düşük Güçlü Lazer ve İMS tedavilerinin karşılaştırılması.
 Efficacy of low level laser therapy intramuscular electrical stimulation myofascial pain syndrome
( J. Back Musculoskeletal Rehabilitation , 2014 )

KRONİK SIRT AĞRISI İLE KENDİNİ GÖSTEREN BİR PANCOAST TÜMÖRÜ OLGUSU 
A CASE OF PANCOAST TUMOR, MANIFESTED BY CHRONIC BACK PAIN 

ANTEKUBİTAL BÖLGEDEN KAN ALIMI SONRASI GELİŞEN KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU 
COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME RELATED TO VENIPUNCTURE FROM ANTECUBITAL REGION OF THE ARM 

LOMBER RADİKÜLOPATİYİ TAKLİT EDEN, PSOAS ABSESİ İLE KENDİNİ GÖSTEREN BİR HODGİN LENFOMA OLGUSU
MIMICKING LUMBAR RADICULOPATHY, PSOAS ABSCESS WITH HIMSELF IN A CASE OF HODGKIN'S LYMPHOMA 

KOMPLİKE BİR EL YARALANMASI OLGUSU: KLİNİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 
A CASE OF COMPLICATED HAND INJURY: CLINICAL, ELECTROPHYSIOLOGICAL AND ULTRASONOGRAPHIC EVALUATION