KRONİK PELVİK AĞRI

Kronik pelvik ağrı, en az altı ay süreyle göbek çukurunun altında olan ağrı olarak tanımlanır. Kadın ve erkeklerde görülebilmektedir. 
Kadınlarda adet dönemleri ile ilişkili olabilir ya da olmayabilir. Hastaların önemli bir kısmında sinir sisteminin fonksiyon bozukluğu sonucunda nöropatik ağrı formunda görülür.  
Jinekolojik, gastrointestinal, ürolojik, kas-iskelet ve vücut genelinde çeşitli bozukluklar, kronik pelvik ağrıya neden olabilir. Kadınlarda 
pelvik ağrının %20'si jinekolojik sebeplere bağlıdır.  
Jinekolojik sebepler 
1.Endometriozis ; Rahim içini döşeyen dokunun rahatsızlığı olan endometriozis, bazı kadınlarda hiçbir belirti vermezken, bazı kadınlarda, ağrı, kanama ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilmektedir.  
2.Pelvik inflamatuar hastalık ; Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle kadın organlarının enfeksiyöz rahatsızlığıdır. Bunun dışında apandisit, tüberküloz ve barsak enfeksiyonlarına bağlı olarak da gelişebilir.  
3.Pelvik adeziv hastalık; Kadın organlarında birtakım sebeplere bağlı gelişen yapışıklıklardır. 
Erkeklerde pelvik ağrı sebepleri
1. Kasık bölgesi ameliyatları
2. Testis ve ilişkili problemler, varikosel ameliyatları sonrası
3. Kronik prostat problemleri 
Diğer Sebepler ( Her iki cinsiyette görülebilen )
Huzursuz barsak sendromu ; Barsak düzensizliğine bağlı kronik karın ağrısı, dışkılamada bozukluk gibi belirtileri olan bir rahatszılıktır. 
Ağrılı mesane sendromu ve sistit ; Enfeksiyon nedenli olmayan pelvik ağrı nedenidir. Sık sık idrara çıkma ve acil idrar ihtiyacı 
belirtileri olan bir hastalıktır. 
Pelvik taban ağrısı ; İdrar yapma sırasında ağrı, sık idrara çıkma, cinsel ilişki sırasında ağrı, kabızlık gibi belirtileri olan bir 
rahatsızlıktır. Pelvik taban kaslarının zaafiyeti sonucu gelişir. 
  Fibromiyalji ve myofasyal tetik nokta ; Karın kasları, pelvik taban kasları ve bunlarla ilişkili bağ ve tendonlarla ilgili 
rahatsızlıklara bağlı olarak gelişebilmektedir. Teşhis 
Kronik pelvik ağrıya neden olan sebepleri teşhis etmek her zaman mümkün olmayabilir. Ayrıntılı bir muayene, iltihap ve enfeksiyon göstergelerininde dahil olduğu bazı kan tahlilleri, ultrason ve laparoskopi gibi görüntüleme yöntemleri gerekebilmektedir. 
Tedavi 
İlaç tedavileri ; kronik pelvik ağrı tedavisinde sebebe yönelik kullanılan ilaçlar kadar sadece ağrıya yönelik ilaçlar da sıklıkla 
kullanılmaktadır. Hormon ilaçları, ağrı kesiciler, nöropatik ağrı ilaçları, depresyon ilaçları, epilepsi ilaçları kullanılmaktadır. 
Fizik Tedavi ; Pelvik taban kaslarına yönelik egzersiz ve fizik tedavi uygulamaları bazı hastalarda faydalı olabilmektedir.  
Akupunktur 
Psikoterapi 
Gevşeme teknikleri ve biofeedback 
Sinir blokajı ( TAP blok ) 
Hassas bölge bloklama tedavisi 
Cerrahi tedaviler 
Ultrasonografi eşliğinde TAP blok 
Ağrı tedavi merkezlerinde yapılan en etkili kronik pelvik ağrı tedavi yöntemlerinden birisidir. Ultrasonografi kullanılması başarı
şansını arttırırken yan etki olasılığını azaltmaktadır. TAP blok bir sinir blokaj yöntemidir. Alt karın ve genital bölgenin sinirleri olan, 
iliohipogastrik ve ilioinguinal sinirlere yönelik geçici blokaj tedavisi uygulanır.  
Kliniğimizde cerrahi tedavi dışındaki tüm tedaviler uygulanabilmektedir.  
        İlgili Videolar: 

Sağlıklı günler dileklerimle 
Uzm Dr Ahmet SÜMEN 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
EMG 
Ağrı Tedavisi 
Akupunktur  

Doktorunuza Danışabilirsiniz